Faculty Fellows and Honors

In recognition of their scholarship, achievements, discoveries, leadership and dedication to the future of nursing, these Vanderbilt University School of Nursing faculty have been named fellows or otherwise distinguished by these prestigious professional organizations.

American Academy of Nursing (FAAN)

Terrah L. Akard, PhD, RN, CPNP, FAAN
Susan M. Adams, PhD, RN, PMHNP-BC, FAAN, FAANP
Karen C. D'Apolito, PhD, NNP-BC, FAAN
Sarah F. Fogel, PhD, RN, FAAN
Mary Jo S. Gilmer, PhD, MBA, PNP-BC, FAAN
Pam Orebaugh Jones, DNP, RN, NEA-BC, FAAN
April Kapu, DNP, APRN, ACNP-BC, FAAN, FAANP, FCCM
Ruth M. Kleinpell, PhD, RN, FAAN, FAANP, FCCM
Mary I. Lambert, DNP, RN, FAAN
Jana L. Lauderdale, PhD, RN, FAAN
Melanie Lutenbacher, PhD, APRN, FAAN
Cathy MaxwellPhD, RN, FAAN
Ann M. Minnick, PhD, RN, FAAN
Elizabeth R. Moore, PhD, RN, IBCLC, FAAN
Linda D. Norman, DSN, RN, FAAN
Julia Phillippi, PhD, CNM, FAAN, FACNM
Mariann R. Piano, PhD, RN, FAAN, FAHA
Bonita A. Pilon, PhD, NE-A, FAAN
Sheila H. Ridner, PhD, RN, FAAN
Mavis Schorn, PhD, APRN, CNM, CNE, FACNM, FAAN, FNAP
Patricia P. Sengstack, DNP, RN-BC, CPHIMS, FAAN
Elizabeth E. Weiner, PhD, RN-BC, FAAN, FACMI
Jennifer L. Wilbeck, DNP, APRN, ACNP, FNP, CEN, FAAN, FAANP

American Academy of Nurse Practitioners (FAANP)

Susan M. Adams, PhD, RN, PMHNP-BC, FAAN, FAANP
Terri L. Allison, DNP, ACNP-BC; FAANP
Laurie Connors, DNP FAANP
Karen Hande, DNP, FAANP
Jennifer Kim, DNP, GNP-BC, GS-C, FAANP, FNAP
Joan E. King, PhD, RN, ANP-C, ACNP-C, FAANP
Ruth M. Kleinpell, PhD, RN, FAAN, FAANP, FCCM
Clare J. Thomson-Smith, DNP, RN, JD, FAANP
Dawn M. Vanderhoef, PhD, PMHNP/CNS - BC, FAANP
Brian Widmar, PhD, ACNP-BC, FAANP
Jennifer L. Wilbeck, DNP, APRN, ACNP, FNP, CEN, FAANP

American College of Critical Care Medicine (FCCM)

Ruth M. Kleinpell, PhD, RN, FAAN, FAANP, FCCM

American College of Medical Informatics (FACMI)

Elizabeth E. Weiner, PhD, RN-BC, FAAN, FACMI

American College of Nurse-Midwives (FACNM)

Diana Dowdy, DNP, CNM, FACNM
Tonia L. Moore-Davis, MSN, CNM, FACNM
Julia C. Phillippi, PhD, CNM, APN, FACNM
Mavis N. Schorn, PhD, APRN, CNM, CNE, FACNM, FAAN, FNAP

American Heart Association (FAHA)

Mariann R. Piano, PhD, RN, FAAN, FAHA

Academy of Nutrition and Dietetics (FAND)

Jamie L. Pope, MS, RD, LDN, FAND

National Academy of Practice (FNAP)

Linda M. Beuscher, PhD, GNP-BC, FNAP
Jennifer Kim, DNP, GNP-BC, FNAP
Abby Parish, DNP, ANP-BC, FNAP
Carrie Plummer, PhD, ANP-BC, FNAP
Mavis Schorn, PhD, APRN, CNM, CNE, FACNM, FAAN, FNAP

STTI International Nurse Researcher Hall of Fame

Ruth M. Kleinpell, PhD, RN, FAAN, FAANP, FCCM
Ann M. Minnick, PhD, RN, FAAN
Mariann R. Piano, PhD, RN, FAAN, FAHA
Sheila H. Ridner, PhD, RN, FAAN